GPT Logo   25 Jaar van Diensuitnemendheid!

Werksaam in Namibië
Sedert 1998

line

Geo Pollution Technologies (Pty) Ltd  TUIS AANGAANDE DIENSTE KONTAK SKAKELS PROJEKTE  

Soil pollution survey 

Find additional information on some of the projects GPT are involved with here

NEWS

- BID: Oryx Orange River Solarpark

- BID: Aussenkjer Energy Investments

- BID: Aussenkehr Solar Company

- BID: D Bisschoff, Groot Boston

- BID: H Kruger, Old Smithfield

- BID: H Potgieter, Cuxhaven Oos

- BID: Grunheim Farming, Brisbane Noord and Bombay

 

© 2023 Geo Pollution Technologies (Pty) Ltd