GPT Logo   25 Jaar van Diensuitnemendheid!

Werksaam in Namibië
Sedert 1998

line

Geo Pollution Technologies (Pty) Ltd  TUIS AANGAANDE DIENSTE KONTAK SKAKELS PROJEKTE  

Besoedelingstudies

Water Voorsiening

Omgewingsimpakstudies

Sosio-impakstudies

Besoedelingsrisikokwantifisering

Grondwaterimpakkwantifisering

Remediëring van Organiese Besoedeling

Grondstudies

Hawe en Marine Studies

Numeriese Modellering

Hidrochemie

Streekstudies

Geofisiese Opnames

Databestuursisteme

Omgewings Restorasie

Afvalbestuursplanne

NEWS
NEWS


© 2023 Geo Pollution Technologies (Pty) Ltd