Besoedelingsrisikokwantifisering aromatic hydrocarbon

Een van die bekommernisse van die moderne samelewing is die aantal kankerverwekkende en ander skadelike stowwe waarmee ons werk, of gereeld aan blootgestel word. Waar hierdie stowwe doelbewus (of nie) in die omgewing vrygestel word, hou dit nie net 'n risiko in vir mense nie, maar ook vir alle ander lewende organismes. Voorbeelde van sulke stowwe sluit in koolwaterstowwe van minerale olie, poli-aromatiese koolwaterstowwe, polichloor-bifeniel en organiese plaagdoders. Geo Pollution Technologies maak gebruik van risikogebaseerde regstellende aksie om die risiko van besoedelde omgewings vir menslike gesondheid te bepaal. Ons spesialiseer ook in die bepaling van boorgatbeskermingsareas vir die beskerming van ondergrondse waterbronne.

 

Risk Based Corrective Action
Risikogebaseerde regstellende aksie