Geofisiese Opnames geo physical surveys

Geo Pollution Technologies spesialiseer in die versameling van geofisiese data wat gebruik kan word vir ruimtelike studies, eksplorasie doeleindes, aanwysing van boorgate en vele meer.

 

  • Bepaling van die geometriese en ruimtelike omvang van akwifere met behulp van 'n verskeidenheid geofisiese tegnieke

  • Aanwysing van mees belowende punte vir boorgate

  • Geofisiese eksplorasie vir minerale en ingenieurs geofisika

  • Gebruik van geofisiese tegnieke in besoedelingsstudies

  •  Visualisering en kartering van die boonste grondlaag (gronddeurdringende radar)

  • Frekwensie-gebaseerde elektromagneties, elektriese weerstand, stromings-potensiaal en magnetometer toerusting in huis

 

Geophysics   Frequency Domain EM
Frekwensie-gebaseerde elektromagnetiese opname en stromings-potentsiaal grafiek   Frekwensie-gebaseerde elektromagnetiese opname