Grondstudies Soil 

Landbou is 'n belangrike sektor in Namibië en bied 'n bestaan vir baie inwoners. Vanweë die te kort aan reën, dra die verbouing van vrugte en groente gering by tot die landbousektor. Dit is baie belangrik om grondtoestande en geskiktheid vir verbouing vas te stel, voordat duur landbou-ontwikkelings of -skemas geïmplementeer word. Geo Pollution Technologies kan help met:

  • Identifikasie van grondprofiele
  • Neem van grondmonsters vir analise, interpretasie en aanbevelings
  • Infiltrasietoetse

 

soil profile agriculture  hand auger soil profiling 
Grondprofiel Besproeiingspotentiaal word sterk deur grondeienskappe bepaal Bepaling van grondprofiel deur middel van skroefboor metodes