Hidrochemie hydrochemistry

Hidrochemie behels die bepaling van die chemisie samestelling van water. Piper diagramme and Maucha grafieke word gebruik om die chemiese samestelling uit te beeld. Dié informasie voorsien inligting rondom die ouderdom en afkoms van water.

 

  • Hidrochemiese bepalings

  • Hidrochemiese modellering (ewewigs en kineties)

  • Multiveranderlike statistiek, geostatistiek en data bestuur

 

  Piper Diagram  
  Piper diagram