Numeriese Modellering numerical modelling

Die voorspelling van die impak van menslike aktiwiteite op die omgewing oor tyd is 'n belangrike aspek van die beplanning van ontwikkelinge. Wiskundige modelle kan voorspellings gee van byvoorbeeld die gedrag van grondwater as gevolg van die onttrekking daarvan. Die volgende kan deur GPT gedoen word: 

 

  • Grondwater vloei modellering

  • Modellering van natuurlike afbreking

  • Akwifeerhidrolika, d.w.s. mynontwatering en ontwateringsnetwerk ontwerp

  • Multi-fase modellering

  roundwater levels
  Grondwater vlakke