Omgewingsrestorasieplanne abandoned mine

 Die “Society of Ecological Restoration” definieer ekologiese herstel as 'n "opsetlike aktiwiteit wat die herstel van 'n ekosisteem inisieër of versnel ten opsigte van die gesondheid, integriteit en volhoubaarheid daarvan."
Die hernuwing en herstel van grond na die natuurlike toestand
, of so na as moontlik daaraan, speel 'n groot rol in die bestuur van myne, nywerhede en ander groot ontwikkelinge. Dit word gedoen deur die geskiedkundige toestand van die beskadigde gebied te bepaal, gevolg deur die herstel of rehabilitasie van die gebied. Daarmee saam is die implimentering van behoorlike bestuursaktiwiteite en monitering belangrik.

  • Bepaling van historiese toestande of vergelyking met verwysingsekosisteme
  • Ontwikkel herstelplanne wat uitvoerbaar en prakties is
  • Restorasie bestuur

 

 

Gravel Pit Topsoil Sand Pit
Versteurde area voor herstel werk Berging van bolaag grond wat saadbank bevat vir herstel werk Stilstaande water in steengroef gate wat tot grondbesoedeling kan lei