Omgewingsimpakstudies Environmental Impact Assessment

Die Wet op Omgewingsbestuur is in 2007 vasgestel en die wet en meegaande regulasies het in 2012 in werking getree. Die Wet beoog om die volhoubare bestuur van die omgewing asook die volhoubare gebruik van natuurlike hulpbronne te bevorder. Daarvoor is beginsels en regulasies vir besluitneming oor aangeleenthede wat die omgewing beïnvloed gevestig. Die regulasies bevat 'n lys van alle aktiwiteite wat 'n omgewingsmagtiging benodig voordat sodanige aktiwiteit onderneem mag word. Die lys van aktiwiteit sluit ontwikkelings in wat verband hou met energieopwekking, transmissie en bergingsaktiwiteite; afvalbestuur, behandeling, hantering en verwydering; mynbou en steengroewe; bosbou; grondgebruik en ontwikkeling; toerisme-ontwikkeling; landbou en akwakultuur; ontwikkeling van waterbronne; behandeling, hantering en berging van gevaarlike stowwe; en infrastruktuurontwikkelings. Die volledige lys kan hier af gelaai word, of gaan na na skakels om die Wet op Omgewingsbestuur en meegaande regulasies af te laai.  

 

Geo Pollution Technologies bied die volgende dienste aan:

  • Omgewingsimpakstudies

  • Omgewingsbestuursplanne

  • Spesialis studies

 

succulent Impact Classification offroad driving
Woestyn vetplante wat maklik beïnvleod word deur ontwikkeling Ongewings Impak Klassifikasie Veldry, 'n omgewings impak in woestyn omgewings