Sosio-impakstudies stakeholder communication

Sosio-impakstudies behels die ontleding en bepaling van beplande en onvoorsiene sosiologiese veranderinge wat as gevolg van projekte mag ontstaan. Projekte kan die demografiese profiel van n gemeenskap beinvloed en ook kulturele, morele en aanvaarde praktyke voorskryf, uitdaag of ontbind. Sulke veranderinge kan positiewe en/of negatiewe impakte te weeg bring op individue of gemeenskappe. Daarvolgens word intervensies voorgestel wat daarop gemik is om die negatiewe impakte te bestuur en te verminder, terwyl positiewe impakte versterk word.  Die primêre doel van die studie is om die kulturele, sosiale en demografiese prosesses van ‘n gemeenskap te analiseer sodat volhoubare maatreëls bepaal mag word. Sulke maatreëls kan dan deel word van enige projek ten doel van volhoubare sosiale en biofisiese ontwikkeling.

  

 

Geo Pollution Technologies bied die volgende dienste aan wat verband hou met sosiologiese impakstudies:

  • Bepaling van demografiese en kulturele gemeenskaps profiel
  • Bepaling van sosiologiese impakte
  • Bepaling en ontwikkeling van hervestigings programme
  • Konsultasie en kommunikasie met tradisionele owerhede
  • Gemeenskaps peiling rakende beplande projekte
  • Opstel van sisteme wat gemeenskaps griewe addresseer
  • Monitering van projek intervensies
  • Gemeenskap skakeling en inligting verspreidings/fasilitering

 

school visit gender specific meeting
Veldwerk: Skool besoek as deel van sosio-impakstudie   Veldwerk: Geslags sensitiewe vergadering